↑ Tilbake til Tjenester

Skriv ut Side

Livsutdannelse og kompetanse

Fra Hans Olav Løkken HansO

Det å lykkes / Livsutdannelse og kompetanse

– Ansvar og rollefordeling
Hvem vil jeg ha som kollega?
Hvem vil jeg ha som sjef?
– Seleksjon
– Opptak
– Holdninger
– Normer
– Oppførsel / folkeskikk
– Profilering
– Livsverdier

Varighet: 3 ½ time, inkl. pauser (kan tilpasses kortere tidsfaktor)

Honorar: etter avtale (+ dekt reise og opphold dersom utenfor Stjørdal)