↑ Tilbake til Tjenester

Skriv ut Side

Kommunikasjon

Fra Hans Olav LøkkenHansO

Ulike vinklinger innenfor begrepet kommunikasjon

  • et vitnesbyrd.
  • hva kan feil kommunikasjon føre til?
  • sorgbearbeidelse.
  • når noen ligger nede.
  • kollegial støtte på arbeidsplassen.
  • overfor pressen.
  • som politiker.

Varighet: 60 min
Honorar: etter avtale (+ dekt reise og opphold dersom utenfor Stjørdal)