↑ Tilbake til Tjenester

Skriv ut Side

Foredrag / kåseri / historiefortelling

HansOFra Hans Olav Løkken
 1. Sterke kvinner – se egen link under Tjenester.
 2. Hvor meget kan et menneske tåle – se egen link  «kommunikasjon» under Tjenester.
 3. Fra høvdingsete til storflyplass – utviklingen av Trondheim Lufthavn.
 4. Armfeldts felttog i Norge i 1718 – tusenvis frøs i hjel i Tydalsfjellene. Med myter og ulogikk.
 5. Kalmarkrigen 1611-13 – skottetoget i Gudbrandsdalen / Mønnichoven i Stjørdalen.
 6. Tirpitz i Fættenfjorden i 1942.
 7. Personligheter i vårt nærmiljø.
 8. Ingeborg Klokkhaugens skjebne – henrettet for dølgsmål.
 9. Fly- og togulykker i vårt nærmiljø – ukjente skjebner.
 10. En link mellom skjebnen til Tordenskiold og Karl 12..
 11. Flygekontrollen og flygelederen.
 12. Livsutdannelse og kompetanse – ansvar og rollefordeling.
 13. Hva betyr Trønder? – Om trønderbudeias påvirkning (vågal, på kanten – passer kun sent på kvelden når folk er i ”stemning”).

Mrk: kan også tilpasse andre emner / områder – eller binde flere sammen
Mrk: tidsfaktor og tidspunkt etter ønske

Honorar: etter avtale (+ dekt reise og opphold dersom utenfor Stjørdal)