↑ Tilbake til Tjenester

Skriv ut Side

Foredrag / kåseri / historiefortelling

HansOFra Hans Olav Løkken

Ulike foredrag:

 1. Fra høvdingsete til storflyplass – utviklingen av Trondheim Lufthavn.
 2. Armfeldts felttog i Norge i 1718 – tusenvis frøs i hjel i Tydalsfjellene.
 3. Kalmarkrigen 1611-13 – skottetoget i Gudbrandsdalen / Mønnichoven i Stjørdalen.
 4. Raidene på Tirpitz i Fættenfjorden i 1942.
 5. Værnes Hovedgård – menneskene og begivenhetene.
 6. Utviklingen av Stjørdal som maktsenter.
 7. Randi og Arnt Solem – kronprinsen til Hans Nilsen Hauge.
 8. Nedskutte jagerfly under krigen i vårt nærområde – familienes skjebner.
 9. Fly- og togulykker i vårt nærmiljø – ukjente skjebner.
 10. Kjente personer fra historien i vårt nærmiljø.
 11. Ulike mord og skjebner i vårt nærmiljø.
 12. Korte historier om mennesker og deres skjebne, deriblant Ingeborg Klokkhaugen.
 13. Stjørdal kommunevåpen.
 14. En link mellom skjebnen til Tordenskiold og Karl 12.
 15. Unionsoppløsningen – 1905.
 16. Tønsåsen batteri – skrittet mot 1905.
 17. Bøddelens prisliste – henrettelser og rettsvesen, deriblant Ingeborg Klokkhaugen.
 18. Et knippe med historier fra vårt nærmiljø.
 19. Merkverdigheter – glimt inn i ulike skjebner og hendelser.
 20. Flygekontrollen og flygelederen.
 21. Livsutdannelse og kompetanse – ansvar og rollefordeling.
 22. Hvor meget kan et menneske tåle – et sterkt møte med helsevesenet (se: kommunikasjon).
 23. Samfunnets fordømmelse i 1750, et drama.
 24. «Hellige kyr» i Værnesregionen. Oppskrytte hendelser og personer.
 25. Hva betyr Trønder? – Om trønderbudeias påvirkning (vågal, på kanten – passer kun sent på kvelden når folk er i ”stemning”).

Mrk: kan også tilpasse andre emner / områder – eller binde flere sammen
Mrk: tidsfaktor og tidspunkt etter ønske

Honorar: etter avtale (+ dekt reise og opphold dersom utenfor Stjørdal)