Skriv ut Side

CV

HansOBor i Stjørdal.
Krøniker.
Begynte i lufttrafikktjenesten i mai 1973.
Tidl. flygeleder og opplæringsleder i kontrolltårnet på Værnes.
Flere års erfaring inn testing, opptak, evaluering og opplæring.
Befalskole, Universitet, Flygelederutdanning.
Mil instruktør, lærer. Flyttet 8 ganger rundt om i landet.

Gjesteinstruktør i inn- og utland (forelest: Tokyo, Moskva, Oklahoma).
Gjesteinstruktør ved Luftforsvarets Flygeskole, ved Krigsskolen m.fl.
Underviser på ulike nivåer innen Luftfarten, fra ATPL (trafikkflyger) til “flyskrekkurs”.
Har undervist ca. 3 400 elever innen luftfarten i Norge.

Utøver et enkeltpersonforetak: www.historiefortelleren.no
Skriver regionalhistoriske bøker: Stjørdalens krønike, hittil 23 bøker.
Skriver mye luftfartshistorie.

Har fast historisk spalte i en lokalavis.
Hadde i mange år fast historisk innslag «fra før i tida» på NRK Trøndelag.
Hadde fast historisk innslag på Radio Trøndelag gjennom flere år.

Er på NEA radio tirsdager en gang mellom 10:00 og 12:00 på formiddagen. Reprise torsdager mellom 1700 og 1800.

Nea Radio Podcast «Historiefortelleren» – Spotify.

Holder en rekke historiske kåserier / foredrag.
Kulturelt innslag (forteller historier) på møter, konferanser, seminar, middager og selskap.
Guiding: historiske vandringer, fjellturer og med buss.
Foreleser: om «det å lykkes», om kommunikasjon, seleksjon og profilering (kick off), livsutdannelse og kompetanse. Hvem vil jeg ha som kollega, hvem vil jeg ha som sjef?

Forelesning: «Hvor meget kan et menneske tåle?» – hva feil kommunikasjon kan føre til innen omsorg……et vitnesbyrd.

Spesielt kåseri: «Sterke kvinner».

Har mottatt Paul Harris Fellow prisen for engasjement, entusiasme og frivillighet.
Mottok i 2010 Luftforsvarets Flygeskoles første fortjenestemedalje.
Mottok i 2011 Stjørdal kommunes kulturpris.