↑ Tilbake til Tjenester

Skriv ut Side

Kommunikasjon

Fra Hans Olav LøkkenHansO

Ulike vinklinger innenfor begrepet kommunikasjon

Hvor meget kan et menneske tåle?

  • Svikter både skolen og helsevesenet?
  • et meget sterkt vitnesbyrd fra skole og helsevesenet.
  • hva kan feil kommunikasjon føre til?
  • sorgbearbeidelse.
  • når noen ligger nede.
  • kollegial støtte på arbeidsplassen.

Varighet: 60 min
Honorar: etter avtale (+ dekt reise og opphold dersom utenfor Stjørdal)