Skriv ut Side

CV

HansOFødt på Dombås.
Bor i Stjørdal.
Krøniker.
Begynte i lufttrafikktjenesten i mai 1973.
Tidl. flygeleder og opplæringsleder i kontrolltårnet på Værnes.
Flere års erfaring inn testing, opptak, evaluering og opplæring.
Befalskole, Universitet, Flygelederutdanning.
Mil instruktør, lærer. Flyttet 8 ganger rundt om i landet.

Gjesteinstruktør i inn- og utland (Tokyo, Moskva, Oklahoma).
Gjesteinstruktør ved Luftforsvarets Flygeskole, ved Krigsskolen m.fl.
Underviser på ulike nivåer innen Luftfarten, fra ATPL (trafikkflyger) til “flyskrekkurs”.
Har undervist ca. 3 000 elever innen luftfarten i Norge.

Utøver et enkeltpersonsforetak: www.historiefortelleren.no
Skriver lokalhistoriske bøker: Stjørdalens krønike, hittil 17 bøker.
Skriver mye luftfartshistorie.

Har fast historisk spalte i en lokalavis.
Har i 10 år hatt fast historisk innslag «fra før i tida» på NRK P1
Har hatt fast historisk innslag på Radio Trøndelag gjennom flere år.

Holder en rekke historiske kåserier / foredrag.
Kulturelt innslag (forteller historier) på møter, konferanser, seminar, middager og selskap.
Guiding: historiske vandringer, fjellturer og med buss.
Foreleser: om «det å lykkes», om kommunikasjon, seleksjon og profilering (kick off), livsutdannelse og kompetanse.

Har mottatt Paul Harris Fellow prisen for engasjement, entusiasme og frivillighet.
Mottok i 2010 Luftforsvarets Flygeskoles første fortjenestemedalje.
Mottok i 2011 Stjørdal kommunes kulturpris.