Skriv ut Side

CV

HansOBor på Stjørdal.
Krøniker.
Begynte i lufttrafikktjenesten i mai 1973.
Tidl. flygeleder og opplæringsleder i kontrolltårnet på Værnes.
Flere års erfaring inn testing, opptak, evaluering og opplæring.
Befalskole, Universitet, Flygelederutdanning.
Mil instruktør, lærer. Flyttet 8 ganger rundt om i landet.

Gjesteinstruktør i inn- og utland (Tokyo, Moskva, Oklahoma).
Gjesteinstruktør ved Luftforsvarets Flygeskole, ved Krigsskolen m.fl.
Underviser på ulike nivåer innen Luftfarten, fra ATPL (trafikkflyger) til “flyskrekkurs”.
Har undervist ca. 4 000 elever innen luftfarten i Norge.

Utøver et enkeltpersonforetak: www.historiefortelleren.no
Skriver lokalhistoriske bøker: Stjørdalens krønike, hittil 18 bøker.
Skriver mye luftfartshistorie.

Har fast historisk spalte i en lokalavis.
Hadde i mange år fast historisk innslag «fra før i tida» på NRK Trøndelag.
Hadde fast historisk innslag på Radio Trøndelag gjennom flere år.

Er på NEA radio hver tirsdag morgen ca.1010, og tirsdag ettermiddag ca.1710. Ofte også reprise på lørdag og søndag formiddag.

Holder en rekke historiske kåserier / foredrag.
Kulturelt innslag (forteller historier) på møter, konferanser, seminar, middager og selskap.
Guiding: historiske vandringer, fjellturer og med buss.
Foreleser: om «det å lykkes», om kommunikasjon, seleksjon og profilering (kick off), livsutdannelse og kompetanse. Hvem vil jeg ha som kollega, hvem vil jeg ha som sjef?

Forelesning: «Hvor meget kan et menneske tåle?» – hva feil kommunikasjon kan føre til innen omsorg……

Har mottatt Paul Harris Fellow prisen for engasjement, entusiasme og frivillighet.
Mottok i 2010 Luftforsvarets Flygeskoles første fortjenestemedalje.
Mottok i 2011 Stjørdal kommunes kulturpris.